MENU

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda

PENGADUAN AWAM

Setiap aduan akan disiasat dan diambil tindakan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari jika:-

 • Nama dan alamat pengadu dicatat dengan jelas
 • Jenis aduan jelas
 • Tempat di mana berlaku masalah dinyatakan dengan jelas.

Aduan diterima : 3 hari bekerja

Aduan di siasat : 7 hari bekerja

Aduan diberi
Maklumbalas : 4 hari bekerja

TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Mengemaskini maklumat dalam laman web MDL sekurang-kurangnya 1 kali seminggu
 • Paparan maklumat terkini dikeluarkan selama 1 minggu dari tarikh dipaparkan
 • Memberi maklum balas e-mail kepada pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja.

PENGUATKUASAAN

 • Semua aduan akan disiasat dan diambil tindakan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Tindakan undang-undang yang dijalankan akan dipastikan adil,tegas dan berkesan

SEWAAN PERALATAN

 • Permohonan akan dijawab dalam masa tidak melebihi 7 hari bekerja pada tarikh surat diterima
 • Peralatan akan dibekalkan selewat-lewatnya 1 hari sebelum tarikh penggunaan dengan syarat
  bayaran telah dijelaskan.

SEWAAN PREMIS

 • Memastikan semua kekosongan gerai diiklankan dalam tempoh 1 bulan
 • Tawaran sewaan dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh temuduga
 • Surat makmumat keputusan temuduga kepada calon yang tidak berjaya dikeluarkan dalam tempoh
  1 bulan selepas tarikh temuduga

PELANCONGAN

 • Membawa pelancong melawat ke-14 buah bangunan bersejarah dalam tempoh 4 jam

 

JABATAN PENILAIAN

Kami Komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda :-

CUKAI TAKSIRAN

 • Penilaian cukai taksiran dibuat dalam tempoh 5 bulan dengan adil dan munasabah
 • Menyampaikan bil cukai taksiran kepada pemilik harta selewat-lewatnya 21 Januarii (1/2 tahun pertama) dan 21 Julai (1/2 tahun kedua)
 • Mengemukakan maklumbalas permohonan dalam tempoh 14 hari
 • Mengendalikan proses bantahan dalam tempoh 3 bulan
 • Memproses urusan pindah milik harta selama 1 hari dengan syarat dokumen lengkap dan tiada
  tunggakan cukai