MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

PERMOHONAN MENDAPATKAN MAKLUMAT MAJLIS DAERAH LIPIS

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Majlis Daerah Lipis, anda boleh menghantar permohonan secara rasmi ke :

ALAMAT :

Majlis Daerah Lipis
Kompleks Pejabat Kerajaan                                           

27200 Kuala Lipis                                          

NO TEL : 09-3123253 /433
NO FAKS : 09-3123953
E-MEL : mdlipis@pahang.gov.my