MENU
BULAN JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN 2016
MAKLUMBALAS E-BAYARAN JUMLAH
Januari 4 8 12
% 33 67 100
February 7 11 18
% 39 61 100
Mac 2 5 7
% 29 71 100
April 3 7 10
% 30 70 100
Mei 2 8 10
% 20 80 100
Jun 4 2 6
% 67 33 100
Julai 2 7 9
% 22 78 100
Ogos 5 5 10
% 50 50 100
September 7 6 13
% 54 46 100
Oktober 11 6 17
% 65 35 100
November      
%      
Disember      
%