MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Kebersihan dan Pungutan Sampah


Apakah yang dimaksudkan dengan sampah pukal dan bagaimana orang awam hendak melupuskan sampah itu?

  • Sampah pukal adalah sampah bukan domestik yang terdiri daripada sampah kebun, longgokan sampah sarap, kayu-kayu, dahan, ranting, daun, rumput, kotak-kotak atau perabut lama
  • Perkhidmatan pemungutan sampah pukal diberi oleh Alam Flora Sdn. Bhd. mengikut jadual pembersihan kawasan

Di manakah maklumat mengenai jadual pembersihan kawasan boleh didapati?