MENU

 

N O T I S   P E M A K L U M A N  

PELANJUTAN TEMPOH PEMBAYARAN CUKAI TAKSIRAN MAJLIS DAERAH LIPIS  
PENGGAL KEDUA TAHUN 2021

Kepada semua pemilik harta di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Lipis , bahawa tarikh akhir Bayaran Cukai Taksiran Penggal Kedua  tahun 2021 yang berakhir pada 31 ogos 2021 dilanjutkan kepada :
30 SEPTEMBER 2021
Semakan bil , Cetakan bil dan pembayaran Cukai Taksiran boleh dibuat secara atas talian melalui  PBTPay
https://pbtpay.kpkt.gov.my/

 

lanjutan