MENU
SUDAHKAN ANDA MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU
UNTUK SEPARUH TAHUN KEDUA 2020 ?
Bayar Segera Sebelum Berakhir 31 Ogos 2020.
Kini, semakan dan bayaran Bil Cukai Taksiran boleh dilakukan secara atas talian melalui portal https://pbtpay.kpkt.gov.my/
Anda juga boleh memilih cara bayaran di kaunter atau membayar secara atas talian. Pilian di tangan anda