MENU

Misi

Mewujudkan bandar dan persekitaran yang bersih, indah dan bercahaya serta pembangunan yang terancang di samping mengekalkan warisan sejarah.

Visi

Menjadikan Kuala Lipis sebuah bandar taman bersejarah yang maju, bersih, indah, bercahaya dan pusat pelancongan yang menarik.