MENU
BULAN JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN 2017
MAKLUMBALAS E-BAYARAN JUMLAH
Januari 10 2 12
% 83 17 100
February 4 5 9
% 44 56 100
Mac 6 4 10
% 60 40 100
April 7 7 14
% 50 50 100
Mei      
%      
Jun      
%      
Julai      
%      
Ogos      
%      
September      
%      
Oktober      
%      
November      
%      
Disember      
%