MENU

MS ISO 9001:2015

(a) Prosedur Kualiti Proses Utama 

 • Kawalan Pembangunan
 • Kawalan Perniagaan
 • Pengurusan Cukai Taksiran Dan Harta
 • Penyediaan Dan Pembaikan Projek Infrastruktur Kemudahan Awam
 • Penguatkuasa
 • Pengurusan Sewaan
 • Kawalan Kebersihan Dan Perkhidmatan Bandar
 • Kewangan                                                                                                                                                                                                         

(b) Prosedur Kualiti Pengurusan

 • Perancangan Strategik
 • Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
 • Audit Dalam
 • Kawalan Dokumen
 • Pengurusan Rekod Kualiti
 • Pengendalian Maklumbalas Pelanggan
 • Tinjauan Tahap kepuasan Hati Pelanggan
 • Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
 • Kawalan Penyampaian Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan

(c) Prosedur Kualiti Sokongan

 • Anggaran Belanjawan
 • Pengurusan Perolehan
 • Pengurusan Program Latihan
 • Pengurusan Aset
 • Pengurusan ICT
 • Pengurusan Sumber Manusia (Pengambilan, Pelantikan dan kemaskini Buku Rekod)
 • Pengesahan Jawatan dan kemasukan Skim Pencen
 • prosedur Kelulusan Cuti Dalam Perkhidmatan
 • Pengurusan persaraan
 • Penyelenggaraan kenderaan dan jentera Milik Majlis
 • Pengurusan Buku Log