MENU
BIL
AGENSI LUAR
KAEDAH PEMBAYARAN
JENIS PEMBAYARAN
1

Aplikasi Pahang Go

 

- Mobile Banking mobile

 
- Kompaun
- Cukai Pintu
 
2
JomPAY

- Pembayaran melalui online dan telefon mudah alih

webpay

- Cukai taksiran
- Sewa Gerai
- Kompaun
- Bil pelbagai
 3 Portal PBTPay

Pembayaran melalui portal https://pbtpay.kpkt.gov.my

m

- Cukai taksiran

- semakan cukai taksiran

4 Aplikasi Lipis EZ Park - Mobile Bankingmobile

-Pembelian Kupon Kenderaan ,

-Semkan dan Pembayaran Kompaun Letak Kereta