MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

 

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Lipis

Nama : Rozian Binti Mohd Razali

Jawatan      

:

Pen. Peg. Teknologi Maklumat    

Emel

:

rozian@pahang.gov.my

No. Telefon

:

09-312433

No. Faks

:

09-3123953

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.D.P MDLipis dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Lipis serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Lipis