MENU

PENILAIAN GEOGPARK LIPIS

Penilaian Geopark Lipis bakal diadakan pada 25-27hb bagi mendapatkan pengiktirafan status Geopark peringkat Kebangsaan. Lipis Geopark akan dinilai oleh Jawatankuasa Pelaksana Geopark Kebangsaan, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Penarafan Lipis Geopark bakal membuka peluang bagi pembangunan daerah Lipis ke peringkat Global seterusnya diangkat sebagai UNESCO Global Geopark.